NIEUWS

“VRIJWILLIGERSWERK EN N.A.H.”

Stichting Brein Trein voor jongeren
Het thema:” Vrijwilligerswerk en N.A.H.” staat op 19 februari a.s. van 19.30 tot 21.30 uur centraal tijdens de bijeenkomst van Stichting Brein Trein in Talent House, Diepstraat 3C in Echt. Stichting Brein Trein is een trefpunt voor mensen van 18 tot 45 jaar met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
Op 19 februari a.s. zal Ellen van Diejen, teamleider van PSW, afdeling vrije tijd, het thema “Vrijwilligerswerk en N.A.H.” met jullie bespreken.
“PSW zet mensen in hun kracht”
Dat ieder mens een volwaardige plaats in onze samenleving verdient, vinden wij vanzelfsprekend. Iedereen telt mee is dan ook geen streven maar een uitgangspunt.PSW(Pedagogisch Sociaal Werk) ondersteunt kinderen en volwassen die begeleiding nodig hebben bij het richting en inhoud geven aan hun eigen leven.
PSW biedt ondersteuning bij wonen, dagbesteding, werken, onderwijs en vrije tijd van kwalitatief hoog niveau. Onze organisatie bestaat uit 2100 cliënten, met 460 vrijwilligers en 1100 medewerkers in Midden- en Noord-Limburg.

Kortom een boeiende avond waar aan gesprekstof geen gebrek zal zijn.
U bent van Harte Welkom op deze avond.
Stichting Brein Trein is in Talent House, Diepstraat 3C in Echt van 19.30 tot 21.30 uur (deuren sluiten om 22.00 uur). Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Consumpties (€ 1,- per stuk) zijn voor eigen rekening.
Stichting Brein Trein is, met uitzondering van vakantieperiodes, elke derde woensdag van de maand op dezelfde tijd en locatie. Er staan wisselende onderwerpen centraal in een gezellige en ontspannen sfeer. Er is volop gelegenheid om met elkaar te praten. Vrijwilligers organiseren Stichting BreinTrein, met ondersteuning van MEE Noord en Midden Limburg, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, Effectyf en Menswel. Voor meer informatie over Stichting BreinTrein kunt u mailen naar breintrein@live.nl of bel met Marlies Franssen, 0652411290.
Website: www.stichtingbreintrein.nl :Facebook:Stichting Brein Trein