NIEUWS

Nieuws 16-10-2019

“EEN MOMENT VOOR JEZELF”

Stichting Brein Trein voor jongeren
Het thema:” Een moment voor jezelf” staat op 16 oktober a.s. van 19.30 tot 21.30 uur centraal tijdens de bijeenkomst van Stichting Brein Trein in Talent House, Diepstraat 3C in Echt. Stichting Brein Trein is een trefpunt voor mensen van 18 tot 45 jaar met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
Op 16 oktober a.s. zal het bestuur van Stichting Brein Trein het thema “Een moment voor jezelf” met jullie bespreken.
BreinTrein is een trefpunt voor “jonge” mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel(NAH) hun partners, familieleden, vrienden en mantelzorgers. Zij moeten allemaal dealen met NAH. De gevolgen hebben veel impact.
Daarom is het belangrijk om af en toe uit de hectiek te kunnen stappen, afstand te nemen en ruimte te maken voor ons zelf.
Wil je het volhouden en in balans blijven dan moet je af en toe op de rem gaan staan en een moment voor jezelf nemen. Dat is niet altijd makkelijk! Hoe doe je dat?
Vorige keer zijn we er ons bewust van geworden dat we allemaal ervaringsdeskundige zijn. Daarom gaan we zelf samen op zoek naar momenten. Pak je wel eens een moment voor jezelf? Waarom wel en of waarom niet. Hoe bewust doe je dat? En hoe doe je dat? En wat voor momenten zijn dat dan? Wat brengen die momenten je? Wil je dat delen?
Het bestuur neemt deze avond het voortouw maar ieders bijdrage is welkom.

Kortom een boeiende avond waar aan gesprekstof en beweging geen gebrek zal zijn.
U bent van Harte Welkom op deze avond.
Stichting BreinTrein is in Talent House, Diepstraat 3C in Echt van 19.30 tot 21.30 uur (deuren sluiten om 22.00 uur). Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Consumpties (€ 1,- per stuk) zijn voor eigen rekening.
Stichting BreinTrein is, met uitzondering van vakantieperiodes, elke derde woensdag van de maand op dezelfde tijd en locatie. Er staan wisselende onderwerpen centraal in een gezellige en ontspannen sfeer. Er is volop gelegenheid om met elkaar te praten. Vrijwilligers organiseren Stichting BreinTrein, met ondersteuning van MEE Noord en Midden Limburg, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, Effectyf en Menswel. Voor meer informatie over Stichting BreinTrein kunt u mailen naar breintrein@live.nl of bel met Marlies Franssen, 0652411290.
Website: www.stichtingbreintrein.nl :

Facebook:Stichting Brein Trein