VERSLAG ACTIVITEITEN

Eigen verhaal door Ellen Hilberts.

Onze vice-voorzitter heet Ellen Hilberts van Harte welkom.
Ellen Hilberts is ambassadeur van hersenletsel.nl
Ellen gaat haar verhaal vertellen over N.A.H. en de ervaringen die zij in de loop der jaren heeft meegemaakt.
Zijn geeft een voorlichting over Niet Aangeboren Hersenletsel.
Haar concentratie vermogen is door N.A.H. verminderd.
Je kan vaak niet zien aan het uiterlijk dat een persoon N.A.H. heeft.
Zij heeft stage gelopen bij kinderopvang( wat haar in het begin niet beviel)
Zij heeft door N.A.H. uitvalverschijnselen gehad.
Door neurologisch onderzoek is gebleken dat ze een cavernoom in de hersenstam had.
Zij heeft diverse hersenbloedingen gehad.
Haar geplande vakantie moest worden geannuleerd.
26 oktober 2015 had zij een onrustige nacht, om 5 uur ’s morgens kreeg zij tintelingen over haar hele lichaam om 5.38 lag ze in de ambulance richting Weert.
Om 6 uur verdween haar loopfunctie.
Om 8 uur verdween haar slikfunctie en om 10 uur was haar spraakfunctie verdwenen, zij was halfzijdig verlamd.
Een operatie was noodzakelijk, doordat zij niet kon slikken kreeg zij sondevoeding.
Acht dagen heeft zij in SJG gelegen in Weert.
Diverse specialisten hebben haar ondersteund om weer te kunnen functioneren.
Daarna is zij naar Blixembosch in Eindhoven gegaan, zij was neerslachtig, zat in een rolstoel.
Zij had 5 dagen in de week therapie, toch was er een stijgende lijn en werd zij 24 december 2015 ontslagen.
Zij moest daarna wel poliklinisch revalideren in Weert. Daar volgende een gesprek met de neurochirurg, hij had niet verwacht hoe goed zij al functioneerde.
De operatie liet eigenlijk veel te lang op zich wachten.
16 maart 2016 was de dag van de operatie, de operatie was geslaagd, weinig extra uitvalverschijnselen, erg emotioneel.
Zij heeft 8 dagen in totaal in het ziekenhuis gelegen.
Daarna had zij veel hoofdpijn, iedere dag stond er een rondje lopen op de planning.
Op 12 april werd de revalidatie weer opgepakt.
22 april was zij uitgenodigd voor een bruiloft wat ze ook helemaal heeft meegemaakt.
De hoofdpijn hield aan, later bleek dat er een lekkage van het hersenvocht was.
26 september 2016 einde poliklinische revalidatie.

De volgende start was vrijwilligerswerk.
Rijbewijs was de volgende struikelblok een jaar na de operatie kreeg zij haar rijbewijs weer terug.
27 januari 2017 was ze mentaal in de knoei. Zij heeft een verwijzing gekregen naar de psycholoog.
Ook heeft zij begeleiding gezocht met professionals in N.A.H.
Vanuit haar ervaringen heeft zij een blog op facebook, met de bedoeling een ondersteuning te zijn voor mensen met N.A.H.(Ellen staat weer op)
Daarna volgende het eerstejaarsziektewetbeoordeling bij UWV. Het dossier werd in orde gemaakt,
Daarna volgende een keuringsgesprek en kwam IVA in zicht, daarna volgende eindelijk rust.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie “PSW WERK“

d.d. 17 april 2019

Marlies onze vice-voorzitster heette Jacqueline en Marc van harte welkom.
Jacqueline Roovers en jobcoach Marc Janssen verzorgde de presentatie over” PSW Werk”
Joost van de Heuvel en Jasper van Deuren vertellen samen met Marc over hun ervaringen en hun bevindingen op de werkplek.
Een onderwerp waar veel belangstelling voor is voor nu en voor de toekomst.
PSW Werk begeleidt mensen met een afstand op de arbeidsmarkt bij het vinden en het behouden van een baan.
Zij onderzoeken wensen, talenten en mogelijkheden en proberen met een gerichte begeleiding en training te komen tot een goede match tussen cliënt en werkplek.
PSW werkt met de participatieladder om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een betreffende persoon.
Ook werd de opmerking gemaakt door een van onze bezoekers dat UWV steeds meer druk op de mensen legt om hun aan het werk te zetten( vaak wordt niet naar de omstandigheden van de persoon met N.A.H. gekeken)
Deze gevallen vragen veel aandacht van de jobcoaches .
Indien de persoon met N.A.H. heel positief is heeft dat vaak heel negatieve gevolgen voor de ontwikkeling en het vinden voor een baan.
Wie zijn wij?
Joost vertelde dat hij werkzaam is bij Adams als dagbesteding.
Jasper wordt begeleidt door Marc (jobcoach)
Nu werkt hij bij het trainingsteam en 4 dagen bij activiteitencentrum PSW in Maasbracht.
Een filmpje betreffende de werkzaamheden bij Muziekindustrie Adams werd aan de bezoekers getoond. Diverse werkzaamheden werden besproken.
Ook vertelde directie dat de sociale contacten heel belangrijk zijn.
Joost vertelde over zijn werkzaamheden bij Adams en andere werkzaamheden die bij Adams worden verricht. Joost loopt meestal met een big smile door de fabriek.
Jasper heeft afgelopen week bij Daniels gewerkt, een van de belangrijkste punten is klantvriendelijkheid.
Bij PSW doet hij houtbewerking en andere werkzaamheden waar hij veel belangstelling voor heeft.
Diverse andere bedrijven geven hun medewerking om een passende job te vinden op de werkvloer.
De jobcoach probeert samen met de desbetreffende persoon de juiste en meest waardevolle job te vinden.
Het uiteindelijke doel is om iemand op die plek te krijgen die het beste bij hem past.
Ook werden diverse uitkering besproken zoals Wajang en bijstand.
De zorgindicatie speelt een belangrijke partner wat betreft beperking.
Jacqueline en Marc willen ook heel graag van de bezoekers horen waar hun belangstelling naar uit gaat om zodoende voor hun een passende job te vinden.
Graag wordt er gebruik gemaakt van het netwerk.